Monthly Archives: јули 2021

Оглас за вработување на 20 економисти и 10 правници

Оглас за вработување на 20 економисти и 10 правници ФД Финансиски кредитен центар БС ДОО Скопје е небанкарска финансиска институција со активности: одобрување кредити, факторинг, гаранции, кредитни картички. Со цел унапредување и развој на компанијата имаме потреба од проширување на нашиот тим од млади луѓе…

More Info