Monthly Archives: август 2023

ИЗВЕСТУВАЊЕ ПО ОДЛУКА ЗА ТАРИФНИК ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ФД ФИНАНСИСКИ КРЕДИТЕН ЦЕНТАР БС ДОО СКОПЈЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ПО ОДЛУКА ЗА ТАРИФНИК ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ФД ФИНАНСИСКИ КРЕДИТЕН ЦЕНТАР БС ДОО СКОПЈЕ *Надоместоците кои не влегуваат во пресметка на СВТ вклучително и надоместоците за ненавремено извршување на обврските по основ потрочувачки…

More Info

0% камата


https://brzkredit.fkcbs.com.mk/