ЗА НАС

Почитувани клиенти
Добродојдовте на веб страната на ФД ФИНАНСИСКИ КРЕДИТЕН ЦЕНТАР БС.

ФД ФИНАНСИСКИ КРЕДИТЕН ЦЕНТАР БС ја создаде оваа веб страна со единствена цел – приближување на нашите производи и услуги до Вас почитувани клиенти.

На веб страната ќе можете да добиете детални информации за нашите кредитни производи, условите под кои се одобруваат кредити и други информации поврзани со работењето на ФД ФИНАНСИСКИ КРЕДИТЕН ЦЕНТАР БС.

 

Исполнувањето на Вашите желби и потреби претставува наш предизвик !

 

Финансиско друштво ФИНАНСИСКИ КРЕДИТЕН ЦЕНТАР БС ДОО Скопје е правен наследник на Штедилницата МАК БС ДОО Скопје.

Согласно решение од Гувернерот на НБРМ бр. 25257 од 28.07.2017 година добиена е согласност за преобразба на Штедилницата во Финансиско друштво без да се спроведе постапка на ликвидација а согласно Решението на Министерство за финансии од 26.09.2017 година под број 13-7669/6 добиена е дозвола за основање и работа на Финансиско друштво ФИНАНСИСКИ КРЕДИТЕН ЦЕНТАР БС ДОО Скопје, со што станува правен наследник на Штедилница МАК БС ДОО Скопје.

0% камата


https://brzkredit.fkcbs.com.mk/

VISA БС Картичка - > > 0 % камата за секој од Вас! VISA БС кредит до 600 000 мкд до 84 месеци - КЕШ или РЕФИНАНСИРАЈ СЕ ВО ЕДНО НА ЕДНО МЕСТО !! ФАКТОРИНГ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА КРЕДИТИ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА -- >> Рамковен кредит, Конкретен кредит за обртни средства, Долгорочен конкретен кредит, Револвинг лимит по НАЈповолни услови!