Брз кредит

Внесете колку сакате да позајмите ?

10,000     30,000
12     12
месечна рата
Трошоци:
Вкупни трошоци за одобрување на кредит – до 7.500 денари

*Брз кредит – Аплицирајте, прикачете и потпишете, останатото е грижа на Финансиски кредитен центар БС, за помош јавете се на (389) 02-3166-466