Факторинг без регрес

Факторинг без регрес – е услуга понудена од пакетот на финансиски предлози на ФД, кој обезбедува на клиентите информации во однос на тоа кој е најмногу погоден за оваа услуга.

Факторинг без регрес можат да користат компании кој се занимаваат со трговија или се од областа на услугите и производството кои се насочени во развој на нивното производство.

Нашата флексибилност ни овозможува за релативно краток период, да обезбедиме финансиски средства на нашите клиенти, што овој производ е идеален за компании кои имаат одложени побарувања, а имаат потреба за дополнителни финансиски средства.

Факторинг без регрес покажува дека е соодветно финансиско решение како услуга за сите компании кои имаат за цел да остварат поголем финансиски профит и да ја подобрат својата финасиска состојба во целина, како и да го миминизираат потенцијалниот ризик.

0% камата


https://brzkredit.fkcbs.com.mk/